Wet- en regelgeving

Bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten komt wet- en regelgeving continu aan de orde. Uw eigen onderneming en ook uw producten moeten aan de wet- en regelgeving voldoen.

Op deze pagina's vindt u meer informatie over de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en wat deze regelgeving voor u én uw cliënten kan betekenen