WMO consulent

Algemeen

Met het ingaan van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 wordt gebruik gemaakt van een nieuw ondersteuningsmodel. Uitgangspunt is dat de zorg en ondersteuning dichtbij de burger wordt georganiseerd. Dit betekent dat die zorg en ondersteuning wordt ingezet welke de ‘eigen kracht’ van mensen en hun omgeving bevordert, met aanvullende professionele ondersteuning waar dat echt nodig is.

Het indicatieprotocol van de gemeente speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van het integrale ondersteunings-arrangement voor de cliënt. Dat indicatieprotocol is gebaseerd op de juridische toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Welk artikel van de WMO wordt toegepast, is per gemeente verschillend, aangezien iedere gemeente eigen beleidsregels hanteert.

Uw resultaat

  • Met deze training gaat u casus breed leren kijken naar de vraag van de klant.
  • Vanuit de integrale aanpak wmo/jeugd/participatie verdiepingsvragen kunnen stellen.
  • Daar waar de consulent niet uitkomt leren schakelen.
  • Adequaat onderzoek doen naar de behoefte van de klant met als grondslag de wet- en regelgeving.
  • Uitgaan van de eigen kracht van de klant en levert daarmee maatwerk middels toepassing van het drie kolommenmodel principe.

Doelgroep

U bent werkzaam in het sociaal domein en betrokken bij de uitvoering van de WMO. Wilt u als Wmo consulent gaan werken, dan is deze training een goede keuze.

Proces-stappen in werkinstructies

De aanpak voor het geven van deze training is gebaseerd op theoretische inleidingen (wet- en regelgeving) in combinatie met praktijkvoorbeelden. Hierbij zal gewerkt worden met interactie en het aandragen van casussen. Op deze manier wordt deze training zo optimaal mogelijk afgestemd met het werkveld. U kunt uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. De trainingen worden verzorgt door ervaren krachten vanuit het sociaal domein.

De proces-stappen die doorlopen worden bij het indienen en verwerken van een melding, het indienen en verwerken van een aanvraag en het afgeven van een indicatie zijn per gemeente anders. Wij gaan hier met een aantal voorbeelden werken. Eigen ervaringen uit de werkvloer zijn van harte welkom. Voor degenen die geen ervaring hebben met de wmo, staat het vrij om vragen op te schrijven en deze te mailen naar info@socialenterprise.nl

Zo kunnen wij de vraag uiteen zetten om een zo goed mogelijk (aan de hand van de wet- en regelgeving) antwoord te geven.

Kosten

Inschrijfgeld: € 25,00

Locatie- en arrangementskosten

Vanuit Social Enterprise Z-H wordt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater geregeld.

Data en Tijd

7 april 9.00-12.00
14 april 9.00-12.00
21 april 9.00-12.00

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over mijn trainingen?
Neem contact op