Interculturele Communicatie

Algemeen

Met het ingaan van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 wordt gebruik gemaakt van een nieuw ondersteuningsmodel. Uitgangspunt is dat de zorg en ondersteuning dichtbij de burger wordt georganiseerd. Dit betekent dat die zorg en ondersteuning wordt ingezet welke de ‘eigen kracht’ van mensen en hun omgeving bevordert, met aanvullende professionele ondersteuning waar dat echt nodig is.

Het indicatieprotocol van de gemeente speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van het integrale ondersteunings-arrangement voor de cliënt. Dat indicatieprotocol is gebaseerd op de juridische toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Welk artikel van de WMO wordt toegepast, is per gemeente verschillend, aangezien iedere gemeente eigen beleidsregels hanteert.

Uw resultaat

Met deze training gaat u verschillen in culturen leren herkennen. Diverse communicatietools competentiegericht inzetten om de vraag van de klant te verhelderen. Technieken inzetten om de klant zo informatief mogelijk te benaderen met de wet- en regelgeving. Integraal communicatief de eigen kracht van de klant op de voorgrond kunnen plaatsen.

Doelgroep

U bent werkzaam in het sociaal domein en betrokken bij de uitvoering binnen het sociaal domein (wmo, jeugd, participatie of werkzaam als begeleider bij een zorgaanbieder).

Proces-stappen in werkinstructies

De aanpak voor het geven van deze training is gebaseerd op theoretische inleidingen in combinatie met praktijkvoorbeelden. Hierbij zal gewerkt worden met interactie en het aandragen van casussen. Op deze manier wordt deze training zo optimaal mogelijk afgestemd met het werkveld. U kunt uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie. De trainingen worden verzorgt door ervaren krachten vanuit het sociaal domein waarbij het accent ligt op interculturele communicatie.

Kosten

Inschrijfgeld: € 25,00
Trainingskosten: € 450,00

Locatie- en arrangementskosten

Vanuit Social Enterprise Z-H wordt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater geregeld.

Data en Tijd

11 april 16.00-18.00

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over mijn trainingen?
Neem contact op