Drie kolommenmodel

Algemeen

Met het ingaan van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 wordt gebruik gemaakt van een nieuw ondersteuningsmodel. Uitgangspunt is dat de zorg en ondersteuning dichtbij de burger wordt georganiseerd. Dit betekent dat die zorg en ondersteuning wordt ingezet welke de ‘eigen kracht’ van mensen en hun omgeving bevordert, met aanvullende professionele ondersteuning waar dat echt nodig is.

Het indicatieprotocol van de gemeente speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van het integrale ondersteunings-arrangement voor de cliënt. Dat indicatieprotocol is gebaseerd op de juridische toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Welk artikel van de WMO wordt toegepast, is per gemeente verschillend, aangezien iedere gemeente eigen beleidsregels hanteert.

Uw resultaat

Met deze training bent u straks in staat om het nieuw ondersteuningsmodel via het drie kolommenmodel neer te zetten. U gaat leren er achter te komen wat mensen in de plaats van het probleem willen en een beroep doen op alle kennis en vaardigheden die ze al in huis hebben. U gaat er achter komen wat u en de ander willen bereiken, uitvinden wat jullie al weten en kunnen en een beeld vormen van hoe het zal zijn als het resultaat in beeld komt. Kortom; de juiste vragen stellen, daar draait het om. Vervolgens zult u het doel resultaat gericht sturen om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de klant te behalen.

Doelgroep

U bent werkzaam in het sociaal domein en betrokken bij de uitvoering binnen het sociaal domein (wmo, jeugd, participatie of werkzaam als begeleider bij een zorgaanbieder).

Proces-stappen in werkinstructies

De aanpak is gerelateerd aan praktijkvoorbeelden waar u volop mee aan de slag gaat. Voor wie dit nieuw is biedt het stevige handvatten (introductie drie kolommenmodel) vanuit de nieuwste inzichten in het werkveld. En voor wie er al langer mee werkt is het een opfrissing en aanvulling op de inzichten in het werkveld.

Kosten

Inschrijfgeld: € 25,00
Trainingskosten: € 245,00

Locatie- en arrangementskosten

Vanuit Social Enterprise Z-H wordt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater geregeld.

Data en Tijd

18 april 16.00-18.00

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over mijn trainingen?
Neem contact op